top of page

עיתונות

בשנים האחרונות אני עורכת את מדורי המדע של גלובס ואת עמוד השער של העיתון. עד לאחרונה ערכתי גם את מדור ניהול וקריירה. בכל הכובעים, אני אחראית לגיבוש הקונספט התוכני והוויזואלי, בעבודה משותפת עם הכתבים והמעצבים

דוגמאות לטורים ולניתוחים שכתבתי אפשר לקרוא כאן

דוגמאות לשערי סוף השבוע, שהובלתי בגיבוש הקונספט שלהם 

מוספים שהייתי עורכת שותפה שלהם

מוסף בריאות של גלובס
מוסף גלובס לעסקים קטנים
bottom of page