EUCALYPTUS GROVE (2015)

Four Brides - 2015 - etching on perspex - 44X16.5cm

Four Brides - 2015 - etching on perspex - 44X16.5cm

Eucalyptus Grove - 2015 - etching on wood - 50X70cm

Eucalyptus Grove - 2015 - etching on wood - 50X70cm

Untitled - 2015 - etching on perspex - 23X24cm

Untitled - 2015 - etching on perspex - 23X24cm

Untitled - 2015 - etching on perspex - 23X24cm (2)

Untitled - 2015 - etching on perspex - 23X24cm (2)

Thorns - 2015 - etching on perspex - 65X24cm

Thorns - 2015 - etching on perspex - 65X24cm